Förtroendevalda i Region Skåne

Nedan listas Miljöpartiets förtroendevalda i Region Skåne fullmäktige, nämnder och beredningar. Uppgifterna gäller mandatperioden 2014-2018.

Regionfullmäktigeledamöter:
Anders Åkesson, Malmö
Märta Stenevi, Malmö
Nicklas Ljungström, Ystad
Aina Andersson, Trelleborg
Lisa Kvarnbäck, Simrishamn
Mätta Ivarsson, Lund
Yngve Petersson, Lund
Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg
Katarina Toremalm, Båstad
Ida Nilsson, Kristianstad
Farid Sharafuddin, Hörby

1:a ersättare:
Carl-Erik Flodmark, Malmö
Ove Johansson, Burlöv
Thomas Hansson, Simrishamn
Slobodan Narancic, Helsingborg
Bo Jönsson, Bromölla
Angelika Andersson, Landskrona

Regionråd:
Anders Åkesson, Malmö, med ansvar för primärvård och psykiatri
Mätta Ivarsson, Lund, med ansvar för regional utveckling
Dolores Öhman, Hässleholm, med ansvar för E-hälsa

Regionstyrelsen:
1:e vice ordförande: Anders Åkesson, Malmö
Ledamot: Märta Stenevi, Malmö
Ersättare: Mätta Ivarsson, Lund; och Nicklas Ljungström, Ystad

Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Vice ordförande: Anders Åkesson, Malmö
Ledamot: Slobodan Narancic, Helsingborg
Ersättare: Angelika Andersson, Landskrona och Julius Eberhard, Lund

Folkhälsoberedningen:
Ordförande: Ida Nilsson, Kristianstad
Ersättare: Hamed Salama, Helsingborg

Regionala utvecklingsnämnden:
Ordförande: Mätta Ivarsson, Lund
Ledamot: Thomas Hansson, Simrishamn
Ersättare: Jörgen Bjerknäs, Klippan och Linnéa Skoogh, Malmö

Personalnämnden:
Vice ordförande: Thomas Eng, Kristianstad
Ersättare: Angelika Andersson, Landskrona

Delregionala vårdproduktionsnämnder:
SUS: Roland Thord, Simrishamn (ersättare)
SUND: Aina Andersson, Trelleborg (vice ordförande); Lena Östholm Munkberg (ersättare)
KRYH: Lisa Kvarnbäck, Simrishamn (ledamot); Carl-Erik Flodmark, Malmö (ersättare)

Kollektivtrafiknämnden:
Vice ordförande: Nicklas Ljungström, Ystad
Ledamot: Ove Johansson, Burlöv
Ersättare: Helena Winter, Kristianstad

Fastighets- och servicenämnden:
Vice ordförande: Katarina Toremalm, Båstad
Ersättare: Lars Lundström, Kävlinge

Kulturnämnden:
Vice ordförande: Yngve Petersson, Lund
Ersättare: Inger Torstensdotter Åhlin, Malmö; och Lars Dalesjö, Helsingborg

Patientnämnden:
Ordförande: Ann Touré, Simrishamn
Ersättare: Karin Petersson, Kristianstad

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden:
Vice ordförande: Kjell Stjernholm, Malmö
Ersättare: Kjell Johansson, Helsingborg

Demokratiberedningen:
Ordförande: Angela Everbäck, Vellinge
Ersättare: Asma Saleh, Malmö

Beredning för psykiatri, primärvård och tandvård:
Ordförande: Anders Åkesson, Malmö
Ersättare: Lena Östholm Munkberg, Helsingborg

Beredningen för E-hälsa:
Ordförande: Dolores Öhman, Hässleholm

Revisionen:
Ledamot: Rolf Bengtsson, Burlöv

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: