Hållbar upphandling

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025. Region Skåne har ett stort ansvar att arbeta med sin egen miljöpåverkan, och kravställan vid upphandling är en viktig del i detta.

Miljöpartiet vill att hänsyn till sociala, jämställda och miljömässiga aspekter ska vara krav vid upphandling inom Region Skåne. Här ser vi en stor potential och möjlig effekt om Region Skåne och de skånska kommunerna samverkar mer i frågor om upphandling. Miljöpartiet menar att Region Skåne ska vara en förebild för de entreprenörer som driver verksamhet som upphandlas. Vi vill att Region Skånes policy för offentlig upphandling skärps så att alla upphandlingar ställer höga krav på sociala faktorer, miljö, lika rätt, livscykelanalys och ekosystemtjänster.

Miljöpartiet vill att Region Skåne driver på för att Skåne ska bli den första Fair Trade-regionen i landet.

Upphandling av funktioner istället för produkter ska vara ett vanligt inslag i Region Skånes upphandlingsportfölj.

Hela Skåne måste bli tydligare i både kravställande och uppföljning kring upphandling av produkter som innehåller olika former av kemikalier, såsom plaster och elektronik.

Miljöpartiet arbetar för att Regions Skånes inköp av livsmedel ska vara 100 procent ekologiskt till 2025. Närodlade råvaror ska upphandlas i så stor utsträckning som möjligt. Den fisk som serveras ska vara certifierad med en högt ansedd miljömärkning. Miljöpartiet vill att det ställs etiska krav på god djurhållning vid upphandling av kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter samt levande djur.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: