Regionalt självstyre

Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om regionalt självstyre

Miljöpartiet vill

  • Öka det regionala självstyret
  • Öka Region Skånes makt över arbetsmarknad och miljöfrågor

Miljöpartiet vill att Region Skånes nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten samt att det ges möjlighet till medborgarförslag som har fler än 25 personer som undertecknare. Arbetet med medborgardialog ska fortsätta i förbättrad form. Regionfullmäktige ska införa allmänhetens frågestund. Vi vill också att partierna regionalt redovisar eventuella ekonomiska stöd som getts till partiernas regionala avdelningar. Regionråd ska på anmodan lämna uppgifter om eventuella aktieinnehav och styrelseposter.

Miljöpartiet vill att Region Skåne ska gå före i miljöfrågor även om dessa hanteras av riksdagen. Vi vill också att Region Skåne ska ta ett ökat ansvar för vissa arbetsmarknadsfrågor.

För att stödja en hållbar regional utveckling behöver vi ta fram nya mått på regionens utveckling. Idag mäts Skånes utveckling främst i traditionella ekonomiska mått. Vi vill utveckla andra mått på Skånes utveckling som beaktar ekologisk och social hållbarhet.

En av Skånes för närvarande största utmaningar är den extremt höga ungdomsarbetslösheten. Att Skåne har en relativt ung befolkning borde vara en fördel, men har blivit en belastning då stora andelar av den yngre befolkningen hamnat utanför den traditionella arbetsmarknaden.

För att kunna anpassa åtgärder mot ungdomsarbetslösheten behövs en arbetsmarknadspolitik som utgår från våra regionala förutsättningar. En regional arbetsmarknadspolitik kan ta sin utgångspunkt i Skånes fördelar; en ung befolkning, närheten till kontinenten och en livsmiljö i världsklass. Vi kan formulera en arbetsmarknadspolitik där vi kan stimulera snabba strukturomvandlingar inom de flesta områden, till exempel inom hälso- och sjukvård, IT, kultur, besöksnäring samt infrastruktur.

Med en regional arbetsmarknadspolitik blir det lättare och mindre kostsamt att prova olika stimulansåtgärder för snabba omställningar mellan olika samhällssektorer. Det blir även lättare att samarbeta med det regionala näringslivet som kan få snabbare utdelning på regionalt riskkapital.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: