Miljö och klimat

Frågorna om miljö och klimat är vår tids ödesfrågor. Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett klimatvänligt samhälle.

Detta är ett av sex områden i Miljöpartiet i Skånes valmanifest 2018-2022. Läs även om våra förslag för rent vatten.

Miljöpartiet vill att vi människor lever inom jordens resurser och med respekt för vår miljö och natur. En hållbar tillgång till mat, rent vatten, klimatvänlig el och värme är viktiga steg på vägen. Vi behöver arbeta med att klimatsäkra Skåne för att minimera effekterna av de klimatförändringar som redan pågår. Hav, sjöar och vattendrag måste skyddas.

Region Skåne har ett stort ansvar för att arbeta med sin egen miljöpåverkan. Miljöpartiet har nationellt fått igenom en lagstiftning som likställer ekonomiska mål och klimatmål. I Region Skåne arbetar vi för att införa en liknande modell. Vi vill att Region Skånes verksamhet styrs och utvärderas utifrån både ekonomiska aspekter och miljöpåverkan.  

Vi svenskar lever som om vi hade 4,2 jordklot att tillgå. Det är ohållbart. Vi måste börja leva annorlunda, konsumera mindre,  återanvända och återvinna mer. Som individer kan vi göra mycket men vi i Miljöpartiet ser att förändringen måste ledas av det offentliga genom en tydlig systemförändring. Tyvärr håller inte alla med oss om att frågan är prioriterad. Miljöpartiet vill att Skåne tar på sig ledartröjan för en grön omställning.

Därför vill vi:

 • Att Skåne ska vara fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030
 • Att Region Skåne ska ha ett klimatpolitiskt ramverk som likställer klimatmål och ekonomiska mål
 • Vidta flera åtgärder för renare dagvatten, vattendrag, sjöar och hav
 • Att Region Skåne samarbetar med olika aktörer för renare stränder och kustmiljöer, till exempel genom strandstädning i samarbete med föreningsliv och kustkommuner
 • Minska mängden plast i Region Skånes verksamheter och öka andelen avfall som återvinns
 • Förbättra sopsorteringen i Region Skånes verksamheter och byggnader
 • Stärka utvecklingen av hållbara livsmedel, innovationer, nya produkter och nya produktionsmetoder som bidrar till ett biobaserat cirkulärt livsmedelssystem
 • Halvera Region Skånes matsvinn till 2022 och utveckla samarbeten för att minska matsvinnet i hela Skåne, särskilt från offentliga kök
 • Att maten som serveras i Region Skånes verksamheter är hälsosam, klimatsmart och ekologisk. Vi vill minska köttkonsumtionen och verka för god djurhållning
 • Trygga livsmedelsförsörjningen från vår goda åkermark och bidra till ett klimatvänligt och giftfritt jordbruk
 • Att rengöringsmedel och hushållsartiklar som används inom Region Skåne inte har testats på djur
 • Att Region Skåne vidtar åtgärder för att minska skadeverkan av läkemedelsutsläpp i samhället

Övriga områden i Skånes grönaste valmanifest: 

Hållbart resande
Nära och tillgänglig vård
Psykisk hälsa
Livskvalitet och folkhälsa
Vi utvecklar Skåne 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: