Vi utvecklar Skåne

Lyssna

Den gröna omställningen är ett helt avgörande fokus när vi pratar om regional utveckling. Miljöaspekten måste väga tungt när vi fattar beslut för framtiden.

Detta är ett av sex områden i Miljöpartiet i Skånes valmanifest 2018-2022

Region Skåne har ett regionalt utvecklingsansvar och arbetar med frågor som rör exempelvis kompetensförsörjning, innovation, näringsliv, miljö samt nationella och internationella samarbeten. I Skåne finns växande företag, universitet och högskolor och världsledande forskningsanläggningar. Hit flyttar människor för att uppleva natursköna miljöer och ett mångfacetterat kulturliv. Men Skånes välstånd kommer tyvärr inte alla medborgare till del. Det finns skillnader beroende på utbildningsnivå, kön, etnicitet, bostadsort och sysselsättning.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti som vill arbeta för ett mer jämlikt och jämställt Skåne där alla har samma möjligheter att utvecklas. Alla människor i Skåne ska känna sig trygga, kunna utbilda sig, utvecklas och ta ett arbete. Alla ska kunna vara en del av det digitala samhället, oavsett om man lever på landsbygden eller i staden. Alla ska kunna bidra till ett mer långsiktigt och klimatsmart samhälle, oavsett storlek på den egna plånboken.

Den gröna omställningen är ett helt avgörande fokus när vi pratar om regional utveckling. Miljöaspekten måste väga tungt när vi fattar beslut för framtiden. Den gröna omställningen har dessutom en fantastisk potential när det gäller att skapa nya arbetstillfällen, företag och smarta innovationer. Detta inte minst inom näringar som särskilt gynnar landsbygden, till exempel produktion av bränsle, energi och livsmedel eller för att utveckla den skånska turismnäringen.

Miljöpartiet vill ha ett grönt, jämlikt Skåne som håller ihop.

Därför vill vi:

 • Arbeta för att gränskontrollerna över Öresund tas bort
 • Att Region Skåne tar initiativ till ett samlat skånskt arbete för att motarbeta de främlingsfientliga krafter som finns i Skåne
 • Att Region Skåne får ansvar för en del arbetsmarknadsfrågor som idag ligger på statens bord
 • Skapa fler vägar in på arbetsmarknaden särskilt för unga och nyanlända. Till exempel genom fler praktikplatser i egen verksamhet, projekt för bättre validering och matchning på arbetsmarknaden
 • Ge den ideella sektorn förutsättningar att skapa fler arbetstillfällen samt fortsatt bidra till integration och etableringen av nyanlända
 • Bidra till samarbeten som gynnar gröna näringar och innovationer i syfte att skapa fler arbetstillfällen
 • Att alla i Skåne ska ha tillgång till snabbt internet senast 2025, för att minska risken för digitalt utanförskap
 • Stötta företag och föreningar som bidrar till aktiv landsbygd, lokal turism och besöksnäring
 • Ställa krav på näringslivskluster som tar emot ekonomiskt stöd av Region Skåne att tydligt bidra till en grön omställning
 • Förbättra förutsättningarna för skånsk biogasproduktion för att värna en cirkulär ekonomi, det vill säga att vårt avfall blir energi, värme eller bränsle
 • Att Region Skåne ska vara en plattform för nya idéer och uppfinningar och arbeta med hållbara offentliga upphandlingar för att till exempel ersätta vissa engångsartiklar
 • Att Region Skånes innovationsinfrastruktur levererar hållbara lösningar inom våra styrkeområden smarta material, personlig hälsa och smarta städer

 

Övriga områden i Skånes grönaste valmanifest: 

Miljö och klimat

Hållbart resande

Nära och tillgänglig vård

Psykisk hälsa

Livskvalitet och folkhälsa

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: