Hållbart arbetsliv

Näringsliv och arbetsliv är tätt sammankopplat. Ett tydligt småföretagarperspektiv är viktigt för att få en hållbar arbetsmarknad och ett grönskande näringsliv.

 

För att öka möjligheterna till ett långsiktigt hållbart näringsliv och arbetsliv och arbetslivshälsa vill vi:

  • möjliggöra för alla att få en bra arbetsstart, bl.a. genom traineeplatser, garanterat sommarjobb för alla i 9:an och gymnasiet
  • prova och utvärdera att ha 6 timmars arbetsdag inom en av kommunens verksamheter (ex inom äldrevård eller barnomsorg), detta för att främja folkhälsan och ge flera en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden
  • genom satsningar på omställning till ett hållbart samhälle med hållbara energisystem skapa fler gröna arbeten i kommunen
  • se ett tydligt småföretagarperspektiv på kommunens upphandlingar.
  •  ta bort sjuklöneansvaret för småföretagare.
  • sänka momsen på tjänster.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: