Skola och gymnasium

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Barn och ungdomar som rör sig i naturen blir mer medvetna om sammanhang mellan miljö, människa och hälsa.

För att ge skolungdomar en givande skola där de har tillräckligt med energi att lära sig vill vi ha:

 • Natur- och kulturskola
 • Skolmat av bra kvalitet med ekologiska och närproducerade råvaror
 • Två lunchalternativ varav ett vegetariskt
 • Kompetensutveckling för matpersonal inom bl.a. vegetarisk matlagning
 • Fler specialpedagoger
 • Nolltolerans mot mobbning och utfrysning
 • Väl fungerande skolhälsa
 • Kompetensutveckling för lärare bl.a. inom genuspedagogik
 • Lönehöjning för lärare
 • Lärarna ska ha god tid för planering, undervisning och utvärdering
 • God tillgång till bemannat bibliotek
 • Lärlingsutbildningar

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: