Barnomsorg/Förskola

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Förskolan är en viktig tid i uppväxten, där trygghet ska vara ett ledord.

Miljöpartiet Skellefteå vill ha:

  • Öppenhet för alternativa barnomsorgsformer (icke vinstdrivande)
  • Pedagogisk och hälsofrämjande storlek på barngrupperna
  • Ekologisk mat från producenter som håller minst samma djurhållningsregler som vi har i Sverige.
  • Barnen ska skyddas från skadliga effekter från alla typer av elektromagnetisk strålning
  • Förskolan ska vara miljö fri från skadliga gifter och kemikalier. Vi vill ha en översyn av kemikalier i leksaker m.m. på alla förskolor.
  • Kompetenshöjning för personalen bl.a. inom genuspedagogik
  • Natur- och kulturskola
  • Nolltolerans mot mobbning
  • Vi vill införliva FN’s barnkonvention i kommunens styrkort
  • Hög personaltäthet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: