Bostäder/Boende

För att få en attraktiv stad där människor vill leva, bo och arbeta behöver vi ett varierat utbud av bostäder.

Miljöpartiet i Skellefteå vill ha ett mångfald av långsiktigt hållbara bostäder som passar unga såväl som gamla i hela kommunen.

Det ska finnas möjligheter att hitta bostadsmöjligheter i hela kommunen. Därför vill vi:

  • göra Skebo till förebild i omställningen för det hållbara byggandet och boendet.
  • utveckla upphandling och entreprenadformerna i byggandet för bättre kvalitetsstyrning och lägre priser.
  • höja målet för nybyggnation av bostäder och bevara de gamla bostäderna för att erbjuda ett mindre kostsamt alternativ.
  • Kommunen bör ta större ansvar för byggande av hyresrätter även utanför centrum
  • Uppmuntra omställning av tomma hus/gårdar ex utanför Centrum till alternativa boendeformer (ex. kollektiv, trygghetsboenden m.m.)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: