Demokrati, jämställdhet och mångfald

Skellefteå ska stå för demokrati, jämställdhet och mångfald.

Miljöpartiet Skellefteå står för ett jämlikt samhälle där alla har en ärlig chans till arbete, utbildning m.m. oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.  

Vi ser Skellefteå som en öppen och välkomnande kommun där demokrati, jämställdhet och mångfald ska vara en självklarhet.

Skellefteå ska vara en jämställd kommun där genusperspektivet har en självklar plats i verksamheten.

I Skellefteå ska alla mötas med värdighet och respekt.

För att utveckla Skellefteås demokratiarbete vill vi:

 • Utöka kommunens e-demokrati
 • Fler former för att ge allmänheten insyn i politiken och göra politiken lätt tillgänglig för alla
 • Utöka det aktiva demokrati- och jämställdhetsarbetet i skola och förskola
 • Folkomröstningar i viktiga kommunala frågor
 • En folkvald politiker ska sitta max tre mandatperioder på en politisk post i Skellefteå kommun
 • Utveckling av nätbaserade samråd med medborgarna
 • Uppmuntra ytterligare demokratiprojekt, jämställdhetsprojekt och mångfaldsprojekt
 • Utvärdera och följ upp kommunens jämställdhetsarbete
 • Den kommunala verksamheten skall göras tillgänglig för funktionshindrade.
 • Stöd jämställdhetsarbete i förskola och skola
 • Resurser och pengar ska fördelas jämnt mellan könen (ex gällande idrott/kultur m.m.).

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: