Grön kommunal ekonomi

Marknadskrafterna skapar dynamik och utveckling, men förmår inte ta hänsyn till framtida kostnader eller förtjänster. Det är politikernas uppgift att styra utvecklingen så att det som är långsiktigt önskvärt blir det kortsiktigt attraktiva. Att marknaden behöver styrmedel för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar, är en insikt som lägger grunden för en grön ekonomisk politik.

Det är viktigt att all ekonomisk redovisning i kommunen, såväl i förvaltningar som i bolag innehåller gröna nyckeltal. Detta är en nödvändighet för att kunna bedömma om utvecklingen verkligen går mot ett mera hållbart samhälle eller om vi fortsätter mot avgrunden.

Vi tror att de upphandlingar kommunen gör har en viktig roll i hur samhället utvecklas. Genom att ställa de rätta kraven kan man stimulera en mera etisk och miljömässigt fördelaktig produktion och dessutom öka möjligheten för lokala leverantörer av varor och tjänster att teckna kontrakt. Vi tror det behövs utbildning och information, både för kommunens upphandlare och för lokala entreprenörer och leverantörer för att utnyttja de möjligheter som finns inom detta område.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: