Långsiktigt hållbar livsstil

Miljöpartiet Skellefteå vill att alla invånare ska ha möjlighet att få leva ett bra liv. Vi eftersträvar en helhetssyn på hälsa inom kommunens verksamhet.

 

För en ökad möjlighet till bra folkhälsa vill vi ha:

  • Kompetenshöjning för alla som arbetar inom socialpsykiatri och äldreomsorgen
  • Tillräcklig personal inom äldreomsorg och socialpsykiatri för att gynna möjlighet till utflykter, rörelse, kultur- och friluftsliv.
  • God mat lagad på ekologiska, råvaror av bra kvalitet med vegetariskt alternativ inom kommunal verksamhet.
  • Utöka folkhälsoprojekt ex via studieförbund och gör dem tillgängliga för alla
  • Större valfrihet och delaktighet inom äldrevården
  • Fler kooperativa äldreboenden och trygghetsboenden
  • Höjda ambitioner för bevarande av värdefulla miljöer och kulturbyggnader
  • Allmänhetens tillgång till stränder ska värnas för framtiden
  • Vandringsleder i intressanta natur- och kulturmiljöer bör utvecklas
  • Reservera tysta och strålningsfria områden för framtiden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: