Delaktighet och integration

Miljöpartiet Skellefteå vill ha en öppen, fördomsfri kommun där mångfalden ses som en tillgång.

Vägen in i ett samhälle är för de flesta nyanlända lång idag.

Mångfald är i de allra flesta fall en tillgång, därför vill vi:

  •  att alla nyanlända ska få en snabb väg in i samhället, exempelvis genom tematräffar med andra kommuninvånare, kunskapsutbyten, frivilliga kontaktfamiljer m.m.
  • Bättre samverkan mellan kommun, migrationsverket och befolkning vid planering av asylboenden.
  • En tidig start av utbildning och validering av kunskaper och erfarenheter
  • Förbättrad kvalitet i utbildningen av nyanlända, både i svenska språket och om det svenska samhället.
  • Öka möjligheterna till integrationsprojekt i hela kommunen

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: