Språkrör i radiointervju

Nu har jag haft min tredje radiointervju, denna gången i p4 västerbotten och samtalat med representant för LRF om att många tycker det är viktigare med närodlat än ekologiskt. Det jag vill ha fram är att det bästa är om vi kan välja närodlat OCH ekologiskt och att det i många fall är viktigt med närodlat. Att vi genom att handla närodlat ekologiskt kan uppmuntra lokala bönder att odla mer miljövänligt.

Miljöpartiet vill även att vi i kommunen delar upp upphandlingarna för att på så vis ge utrymme till lokala aktörer att komma in i Kommunens upphandlingar. Enligt LOU får vi inte heller ställa kravet Lokalproducerat men vi kan arbeta mycket med att ställa höga krav på djurskyddsrätt. antibiotikahantering, men även sociala förhållanden när vi upphandlar. Med det nya betänkandet och reglerna från EU blir det lättare att ställa hårdare krav på miljöhänsyn.

Vi vill ha ekologiskt i skolorna både för att det är mindre gifter i den ekologiska maten, framförallt grönsaker, men även för att fodret i den ekologiska köttproduktionen i stor utsträckning kommer från den egna gården och odlas utan bekämpningsmedel medan fodret i konventionell köttproduktion ofta färdas långt (inte alltid) och inte har samma krav på användningen av bekämpningsmedel. Barnen förtjänar giftfri mat och även om det inte överstiger gränsvärdet (vilket det i några fall gör) så har vi coctaileffekten att tänka på, vi tycker att försiktighetsprincipen ska gälla.

Vi uppmuntrar gärna de lokala bönderna att bli så miljövänliga som möjligt för att minska gifterna och handlar vi mer ekologiskt och närodlat så har vi även möjlighet att utveckla det ekologiska lantbruket så att skördarna blir bättre. Vi vill inte skapa motsättningar mellan ekologiskt och närodlat utan hellre uppmuntra och utveckla produktionen till att i stort bli mer miljövänlig så att vi på det viset kan ge skolbarnen mer ekologisk mat producerad i närområdet. Livsmedelsverkets nya rekommendationer är även riktade åt att ta mer miljöhänsyn och det gör vi än så länge i högre grad genom ekologisk odling än konventionell även om vi räknar in transporter.

Vi blir bara glada om vi kan upphandla mer miljövänlig närproducerad mat och kommer arbeta för att öka den miljövänliga maten i skolan och värna landsbygden genom att verka för att dela upphandlingarna så att mindre och lokala producenter har en möjlighet att delta i högre utsträckning.

/Kristin F. Öhman
Språkrör för Mp Skellefteå

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: