Pyhäjoki

Miljöpartiet de gröna i Skellefteå är mycket oroat över Fennovoimas planer på att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki.

Vi kan inte se hur det är förenligt med det Finska samhällets helhetsintresse, speciellt som det innebär ett starkt beroende av ryska statens intressen. Rosatom kommer visserligen att vara minoritetsdelägare, men det är de som ska bygga anläggningen och leverera bränslet. Det kommer att ge dem en mycket start ställning som i praktiken kommer att likna majoritetsägande.

Fennovoima hävdar i sin ansökan att kärnkraftverket kommer att stödja målen i den nationella klimat- och energistrategin och EU:s klimat- och energistrategi. Det är kanske sant i ett mycket
snävt perspektiv. MEN, el producerad i kärnkraftverk är på inget sätt koldioxidfri, sett över hela produktionskedjan, vilket har slagits fast av både forskare och myndigheter. Det tyska energibolaget E.ON har, av det skälet, starkt kritiserats för att i sin reklam hävda att kärnkraftsel är klimatneutral av Sveriges konsumentverk. E.ON har också upphört med att påstå att kärnkraft är koldioxidneutral. 

El från nybyggd kärnkraftsverk är dyrare än el från nybyggd vinkraft och trenden är att vindkraft blir billigare och kärnkraft dyrare. Att i detta läge hävda att el från det tänkta kärnkraftsverket skulle bidra till rimliga och stabila priser förefaller märkligt. Känner Fennovoima inte till läget eller kommer Rosatom att subventionera elen? Kan man i så fall lita på att den subventioneringen kommer att bestå så att priserna blir stabila?

I dag finns ingen fungerande slutförvaring av kärnbränsle i världen. Fennovoima har heller ingen lösning på problemet, utan anger lite vagt att de ska försöka samarbeta med andra kärnkraftsföretag eller skapa eget slutförvar. I Sverige kämpar SKB med att få sin metod godkänd, men har ännu inte tillfredsställande kunnat visa att kopparkapslar verkligen håller i 100
000 år.

Mot bakgrund av det anförda upprepar vi att Miljöpartiet de gröna i Skellefteå inte anser att Fennovoimas planer är förenliga med Finska samhällets helhetsintresse.

Skellefteå 2014-05-13

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: