Levande kultur och aktivt friluftsliv

Miljöpartiet Skellefteå vill ha en kommun som sjuder av kultur- och friluftsliv.

Kultur är samhällets själ.

För att gynna en levande kultur och ett aktivt friluftsliv i hela kommunen vill vi:

 • Biblioteken ska vara nav för kulturlivet i hela kommunen.
 • ge kulturskolan resurser att utvecklas
 • se större öppenhet för nya kulturformer och kulturformer som kommer utifrån.
 •  sträva efter att aktivera icke föreningsanknutna ungdomar.
 •  utveckla Eddahallen.
 • se ett genusperspektiv på alla fritidssatsningar.
 • ta vara på och utveckla våra stadsnära oaser som Bonnstan och Vitberget.
 •  ha en bättre skyltning och information om kommunens attraktiva natur-& kulturmiljöer.
 • se en mera strategisk turismutveckling med inriktning på våra unika kvaliteter och ekoturism
 • utveckla kompetensen inom turismnäringen, gärna med inriktning mot ekoturism.
 • möjliggöra att kultursatsningarna når invånare från alla delar av kommunen.
 •  bygga kulturhuset.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: