Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar

Alla barn har rätt till ett rikt kultur- och fritidsutbud oavsett var i kommunen de bor.

För att stärka barnens och ungdomarnas personliga utveckling och stärka deras självkänsla behöver de en rik och meningsfull fritid där de får tillfälle att uttrycka sig själva.

Vi i Miljöpartiet Skellefteå vill ha:

  • Ökat medbestämmande när det gäller fritidssatsningar för barn och unga
  • Ökat kultur- och fritidsutbud för barn och ungdomar i hela kommunen
  • Stöd de kreativa ungdomsprojekt som växer underifrån
  • Fler träffpunkter med närvarande vuxna för ungdomar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: