Levande Landsbygd

Miljöpartiet Skellefteå vill se en balans mellan stad och landsbygd. Båda delarna behövs för en framgångsrik kommun.

Det talas mycket om att urbaniseringen är oundviklig. I Europa börjar man dock belysa vikten av både urban tillväxt och landsbygdsutveckling.

Vi tror på en balans mellan stad och landsbygd för att kommunen ska må riktigt bra.

För att få en levande landsbygd vill vi:

  • se utvecklande av  alternativa och bättre kollektivtrafiklösningar och samåkningslösningar som möjliggör miljövänligare och lättare transport utan bil.
  • ha fler serviceställen på landsbygden
  • ha kvar belysningen utanför Skellefteå
  • att det ska finnas bra skola och barnomsorg på landsbygden.
  • uppmuntra möjligheterna till rikt kultur- och idrottsliv med olika inriktningar ex. via studieförbunden
  • att det ska vara lättare att driva KRAV-gårdar och gröna verksamheter
  • Stimulera entreprenörskap inom småskalig ekoturism för utveckling av landsbygden
  • Öka möjligheterna och kunskapen kring miljöanpassad upphandling för att ge närliggande producenter en möjlighet att delta med goda chanser i upphandlingar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: