ETT SKELLEFTEÅ FÖR KVINNOR OCH UNGDOMAR

Det långsiktiga, politiskt antagna målet i Skellefteå kommun är att: Skellefteå kommun ska ha 80 000 invånare 2030. Vi i Miljöpartiet förhåller oss till detta mål på följande sätt.

För Miljöpartiet är egentligen inte 80 000 medborgare något självändamål. Om vi är 70 eller 80 tusen medborgare spelar mindre roll, det viktiga är att kommunen har en bra åldersfördelning och att de som bor i Skellefteå trivs, mår bra och kan leva ett rikt liv. Att Skellefteå är en attraktiv bostadsort. Vi ställer ändå upp på befolkningsmålet, för att detta indirekt ger oss alla en drivkraft att försöka utveckla en kommun som är så attraktiv att människor vill bo kvar och flytta hit. För att förbättra åldersstrukturen och attraktiviteten menar vi att det i första hand är utifrån ungdomarnas och kvinnornas perspektiv Skellefteå kommun måste utvecklas.

Viktigt är då att underlätta ungdomars introduktion på arbetsmarknaden. Vi vill från Miljöpartiets sida garantera gymnasieungdomar feriepraktik och utveckla samarbetet med näringslivet kring olika former av praktikplatser. Vi vill förbättra skolornas och förskolornas kvalitet, fr a genom att ge lärarna mera tid och bättre förutsättningar för det pedagogiska arbetet. Vi behöver också aktivt arbeta för att få fler högre utbildningar till Campus.

Miljöpartiet vill ge förutsättningar för att ett rikt och dynamiskt kulturliv kan växa fram och intressera ungdomar och kvinnor för vår kommun. Vi vill även utveckla den gröna profilen i kommunen. Det gäller energin och näringslivet, men även boendet, planeringen och naturkvaliteten. (skydda Vitberget!) Vi vill kraftigt förbättra cykelvägnätet och kollektivtrafiken, bygga ett resecentrum snarast och påbörja bygget av Norrbotniabanan 2015. Ett science center skulle locka besökare till staden och ungdomar till utbildning i naturvetenskap. Vi tycker också att vårt kommunala bostadsbolag borde kunna användas till att bygga bostäder även utanför stadens absoluta centrum.

 

Maalin Wikström, Hans Brettschneider, Rune Wästerby, Miljöpartiet de gröna i Skellefteå

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: