Social trygghet

Miljöpartiet i Skellefteå vill att alla ska ha en ärlig chans till social trygghet

Social trygghet är en av de viktigaste saker vi kan ge kommunens invånare.


  • Alla ska ha rätt till ett tryggt boende, vi vill bryta hemlösheten som ett steg bort från missbruk och prostitution
  • Utveckla förebyggande och uppsökande arbete
  • Barnfamiljer ska aldrig kunna vräkas från sin bostad
  • Kommunen ska stötta och avsätta mer pengar till verksamheter som arbetar med våld i nära relationer  och stödjande verksamheter
  • Kvinno- och mansjourens arbete ska alltid uppmuntras och stöttas

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: