Trafik

Miljöpartiet Skellefteå vill ha ett hållbart och långsiktigt samhällbyggande med hänsyn till miljö och folkhälsa.

Vi vill ha en trafiklösning i Centrum som bygger på cykelresenärer, gångtrafikanter med utvecklat kollektivt resande

För att uppnå ett grönare Centrum vill vi:

 • att E4:an dras utanför Centrum
 • Vi vill påbörja bygget av Norrbotniabanan nu.
 • Bygga ett resecentrum snarast som kan kompletteras med anslutning till järnvägen när Norrbotniabanan kommer
 • Pendeltågstrafik till Skelleftehamn
 • Bilfritt centrum med parkeringar utanför centrum med goda bussförbindelser till centrum.
 • Tätare bussturer och natturer på helgdagskvällar
 • Biljettpriser som upplevs billigare än kostnaden att ta bilen
 • Utveckla tankställen för biogas- och elfordon i kommunen
 • Ge fler möjligheter till alternativt kollektivt resande (ex samåkning, byabussar (minivariant) m.m.)
 • Alternativen i form av cykel och kollektivtrafik måste bli mera tillgängliga och attraktiva.
 • Gratis bussar till kommunalt arrangerade kulturarrangemang
 • Kraftigt bygga ut och förstärka cykelnätverket i kommunen
 • Vi behöver modernisera och investera och vi behöver omvärdsbevaka för att vara ”där pucken kommer” i våra satsningar.
 • Planeringen behöver en tydlig inriktning mot en hållbar, resurssnål och klimatsmart framtid.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: