Ungdomar

Ungdomar behöver få bättre möjligheter att förbereda sig för det ansvar och möjligheter vuxenlivet innebär. Ungdomlig kreativitet och initiativförmåga tycker vi är resurser som förtjänar att tas på allvar och stödjas.

Vi tror att sommarjobb och feriepraktik är viktiga steg för ungdomar att få kontakt med arbetslivet. Vi tycker det är viktigt att det inte ska va beroende av personliga kontakter om man kan erbjudas den möjligheten. Därför menar vi att kommunen ska garantera alla i 9:an och gymnasiet feriepraktik om man önskar det. Vi tycker också att kommunen ska samarbeta med privata företag i detta, genom att erbjuda platser i företagen som ersätts med delvis kommunala bidrag.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: