Hållbar mat

Lyssna

Kommunen ska i möjligaste mån servera ekologisk, närodlad, GMO-fri och rättvis producerad mat genom "grön upphandling", samt främja lokala slakterier för att motverka långa djurtransporter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: