Skurups grönaste valmanifest!

Läs om hur vi vill bygga ett hållbart Skurup!

Under denna mandatperiod har vi fått igenom ett nytt miljömålsprogram och en ny klimatstrategi för Skurup, med ambitiösa mål och åtgärder. Bland annat att Skurup ska vara fossilbränslefritt 2020, vi ska minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser, en plan för hur utomhuspedagogiken ska utvecklas ska tas fram, skadliga kemikalier i verksamheter och i avloppsvatten ska minska och att alla anställda och förtroendevalda ska utbildas om klimat, havsmiljö, giftfri vardag och biologisk mångfald. Nu är det dags att nå de uppsatta målen! I årets ranking av Sveriges miljöbästa kommun klättrar Skurup hela 122 placeringar – ett kvitto på att det blir skillnad med Miljöpartiet i styret. Men vi vill öka takten och intensifiera arbetet ytterligare.

Läs om våra förslag här: Valmanifest för Miljöpartiet i Skurup.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: