Miljöpartiet i Södertälje söker en kanslist (deltid).

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Södertälje går igenom en intern organisationsutveckling och kansliets arbete behöver förändras för att bättre stödja och vara en del av den utvecklingen.

För denna mandatperiod söker vi en kanslist som är en duktig administratör och van vid löpande ekonomihantering, såsom kvittohantering, betalning av räkningar och att hålla kontakt med redovisningsbyrå för bokföring. Personen vi söker ska ha en central roll i att hålla vår webbsida och sociala medier uppdaterade och se till att kommunikation med medlemmarna genom nyhetsbrev fungerar bra. Kansliet kommer få ett större ansvar för medlemsvård och tillsammans med styrelsen förbereda medlemsmöten och utåtriktade aktiviteter/kampanjer.

Vi söker dig som tycker om att hålla ordning och reda och gärna hittar sätt att förbättra och effektivisera rutiner och arbetssätt. Vi värdesätter också förmågan att samarbeta då samarbetet med styrelse, kommunalrådskansli och andra delar av organisationen är viktigt. Ett välfungerande föreningskansli är en nyckel för att nå våra politiska mål och du finner inspiration i att genom dina arbetsuppgifter bidra till en hållbar utveckling av samhället.

Uppgifter som bland annat ingår i tjänsten:

 • Betala fakturor, löner och arvoden
 • Hålla kontakt med redovisningsbyrå, skicka underlag för bokföring
 • Förbereda medlems- och styrelsemöten samt vara sekreterare på dessa möten
 • Protokollskrivning och arkivering (t.ex. avtal och viktigt information)
 • Sköta medlemsregister, medlemsutskick och kontakt med nya medlemmar
 • Hantering av avsägelser av förtroendeuppdrag gentemot valberedningen
 • Boka resor och boende för ombud till kongressen och andra möten
 • Upprätta kalendariet för verksamhetsåret och bevaka viktiga datum och deadlines
 • Hålla sig uppdaterad över allt som händer på riksnivå och regional nivå och förmedla viktig information till den lokala föreningen
 • Hålla kansliet och förrådet organiserat och städat
 • Vid utåtriktade aktiviteter: boka lokaler, beställa fika, köp avtackningsgåvor, se till att relevant material finns och införskaffas
 • Stödja styrelsen med organisationsutveckling och revidering av arbetsordningar och policys
 • Hålla webbsidan, Facebook och Instagram uppdaterade.

Kanslisten ska följa stadgar, arbetsordningar och policys.

Personliga egenskaper:

- vara prestigelös och lagarbetare

- ha förmåga att arbeta självständigt eftersom kanslisekreteraren är den enda anställda på kansliet

- vara lösningsorienterad, uppgifter kan dyka upp oförutsett och kräva snabb hantering.

 

Övrigt:

- Det är viktigt att kanslisten delar de gröna värderingarna men måste inte vara medlem i  Miljöpartiet.

- Att känna till Miljöpartiets politik och organisation är ett plus.

- Erfarenheten från föreningsarbete är också ett plus.

Det är en deltidstjänst på ungefär 60%. Kansliet måste vara bemannat minst tre dagar i veckan, men en del av jobbet kan göras hemifrån, dvs kanslisten måste vara tillgänglig på annat sätt.

Kanslisten ska jobba nära kommunalrådskansliet som har ansvar för frågor som rör MP Södertälje politik.

Är du intresserad?

Skicka ditt CV med personligt brev till MP Södertäljes ordförande: [email protected] senast 3 februari.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: