Ett inkluderande Sollentuna

Alla ska ha en plats här. Vi ska inte vara en kommun som stänger ute människor.

Unga ska ha chans att bo kvar i kommunen när de vill flytta hemifrån. Barn ska ha plats för att leka. Äldre ska få bo kvar i sitt närområde även om de inte vill bo kvar i villa. Här ska finnas plats för både de som vill äga sin bostad eller hyra en. Boendesegregation bekämpas med områden med blandade bostadsformer och genom levande lokala centrum.

Läs mer: bostäder, markanvändning, ungdomars situation

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: