Bygga med hänsyn till naturen

När kommunen byggs ut måste hänsyn tas till naturen. Byggnationen ska vara klimatsmart och bidra till bättre miljö. Vi värnar strandskyddet och värdefulla grönområden. För friluftslivets, växternas och djurens skull.

Miljöpartiet vill

  • Kommunen ska premiera miljöbyggnation
  • Tak ska nyttjas för solenergi
  • Hållbara resor ska uppmuntras
  • Vattenkvaliten ska förbättras i våra sjöar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: