Hållbart samhälle

Miljöpartiet kämpar för ett samhälle som är hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Miljöpartiet vill

  • skapa en återvininningscentral i Sollentuna
  • förbereda kommunen för fastighetsnära insamling av avfall

Vi vill att människor ska leva i ett samhälle där de kan förverkliga sig själva och må bra. Det gäller alla människor, inte bara här i Sollentuna. Det förutsätter att vi tar hand om miljön och dess övriga invånare växter och djur. Vi vill kunna lämna över ett välmående samhälle till våra barn.

Vi är övertygade om att människor vill bidra till detta. Vi tror att människor vill leva på ett miljövänligt sätt. Politiken är ett hjälpmedel för att se till att ge alla de bästa möjligheterna att göra ta sitt ansvar.

Hållbarhetstänkandet ska genomsyra alla politiska beslut och hela tiden finnas med i samhällsutvecklingen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: