Hänsynsfullt byggande

Sollentuna befinner sig i en växande region och det är nödvändigt att fler bostäder byggs. Men byggande ska inte ske till vilket pris som helst.

Byggande ska planeras noggrant. Att förskolor och skolor och trafiklösningar, inklusive kollektivtrafik, planeras och byggs parallellt med bostäder ska vara en självklarhet. Människor, djur och natur måste samsas om marken. Långsiktig hållbarhet ska vara ledstjärnan.

Läs mer: bostäder, markanvändning, Väsjöutbyggnaden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: