Interpellationer

Här finns de interpellationer som ställts av Miljöpartiet i Sollentuna de senaste åren. Interpellationer är frågor som ställs till förtroendevalda eller andra ansvariga organ inom kommunen. Frågorna är ofta av lite mer omfattande karaktär än vanliga frågor. Även andra personer än de som frågan rikar sig till får delta i diskussionen på kommunfullmäktigemötet där interpellationen tas upp.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: