Bostäder

Bostäder

Sollentunas fördel att ha nära till både storstad och natur är något vi slår vakt om. För att motverka bostadssegregation är blandade bostadsområden viktiga. Unga personer måste få chans att etablera sig i kommunen

Miljöpartiet vill

Bostaden fyller ett av de tre grundläggande behoven i livet. Den skapar en möjlighet att tillgodogöra oss de övriga behoven, men den ger även en trygghet och tillfredställer drömmar.

Ett bra boende ligger nära arbete, barnomsorg, skola och affärer. Det minskar inte bara trafiken, utan skapar en närhet som ger trygghet och ökat intresse för de människor som bor runt omkring. Närheten till grönområden är också viktig. Sollentunas invånare ska även i framtiden ska ha tillgång till dessa för bland annat rekreation och barns lek.

För att motverka bostadssegregation anser vi att bostadsområden bör innehålla olika hustyper och upplåtelseformer. Fler bostadsområden bör präglas av självförvaltning. Kooperativa hyresrätter ska främjas och utvecklas, liksom andra former av boendeinflytande i flerfamiljshus. God tillgång till samlingslokaler och fritidsaktiviteter är väsentliga för att skapa en god boendemiljö.

Precis som vi vill minska segregationen i områden med hyreshuskomplex är vi förespråkare till nybyggnation av flerfamiljshus i t.ex. Edsviken. Det skulle öka förståelsen mellan människor med olika förutsättningar eftersom det då skapas naturliga möten, men också gör det möjligt för den som inte längre orkar sköta villa och trädgård att få bo kvar i sitt område.

Miljöpartiet värnar hållbarhet. Hus ska vara byggda på ett ekologiskt hållbart sätt och vara effektiva ur energisynpunkt.

Hemlöshet orsakas bl.a. av arbetslöshet, ekonomiska problem och missbruk. Att vara utan bostad innebär ett stort psykiskt och fysiskt lidande. Vi anser att det är en självklarhet att alla ska garanteras boende och att det ska ordnas med lämplig boendeform utifrån individens situation.

 

Nyheter på Bostäder

Sollentuna, 22 juni 2017

Gruppledarens månadsbrev – Juni 2017

Sollentuna, 24 april 2016

Bostäder för nyanlända

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter