Förtroendevalda

Förtroendevalda

Miljöpartiet har tre ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige och två ersättare. Dessutom har partiet representanter i olika nämnder. Klicka på namnen för mer information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda!
 

Kommunfullmäktige:

Peter Godlund, ledamot

Ingrid Måhl, ledamot

Rosie Karlsson, ledamot

Reza Etemad, ersättare

Anna Brown, ersättare

Kommunstyrelsen:

Peter Godlund, ledamot

Ingrid Måhl, ersättare

Klimatnämnden:

Jakob Forslin, ledamot och ersättare i AU

Gunilla Wahlen, ersättare

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden:

Per Wångstedt, ersättare och ersättare i AU

Miljö- och byggnadsnämnden:

Joakim Nordlund, ersättare och ledamot i AU

Reza Etemad, ersättare och ersättare i AU

Natur- och tekniknämnden:

Peter Godlund, ledamot och andre vice ordförande i AU

Reza Etemad, ersättare och ersättare i AU

Samhällsbyggnadsnämnden:

Peter Godlund, ledamot och ledamot i AU

Utbildningsnämnden:

Charlotte Rylander, ledamot

Åsa Berner, ersättare

Vård- och omsorgsnämnden:

Ingrid Måhl, ledamot.

Charlotte Rylander, ersättare.

Valnämnden:

Gunilla Wahlén, ledamot

Åsa Berner, ersättare

 

Våra politiker i bokstavsordning

 

Agneta Garnström

 

Uppdrag för MP:

Arbetar/yrke:

Vad jag vill:

Kontakta mig: agneta.garnstrom@sollentuna.se

Charlotte Rylander

Uppdrag för MP: Ledamot i Utbildningsnämnden

Arbetar/yrke:

Vad jag vill:

Kontakta mig: charlotte.rylander@sollentuna.se

–

Gunilla Wahlén

Uppdrag för MP: ersättare i klimatnämnden, ordinarie ledamot i valnämnden.

Arbetar/yrke:

Vad jag vill:

Kontakta mig: gunilla.wahlen@sollentuna.se

Ingrid Måhl

Uppdrag för MP: ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen. Ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Arbetar/yrke: Som lågstadielärare och personlig assistent arbetar jag med barn. Som ayurvedisk yogamassör arbetar jag med vuxna

Vad jag vill: Jag vill uppleva en mer än god samhällsservice och omsorg för personer med funktionshinder och för de äldre. Därför skaffar jag mig kunskap och möjligheter till att påverka beslut som leder till en förbättrad vård och omsorg om äldre och ett bättre deltagande i samhället för funktionshindrade.

Kontakta mig: ingrid.mahl@comhem.se

Joakim Nordlund

Uppdrag för MP: ersättare och ledamot i Miljö- och byggnämnden och dess AU. Är även ledamot i Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) och Sollentuna Elhandel AB (SEHAB).

Arbetar/yrke: Teknologie doktor i Kemiteknik från KTH. Entreprenör som driver ett mindre teknikföretag som utvecklar, bygger och säljer nischad teknisk apparatur på en global marknad. Flera kunder är pionjärer inom olika gröna teknikområden.

Vad jag vill: Min devis är att göra världen litet bättre varje dag. Jag brinner för att incitamenten i samhället ska driva oss i en mer hållbar riktning. Största politiska intresset är energifrågor, resurseffektivitet och hållbarhet.

Kontakta mig: joakim.nordlund@sollentuna.se

Per Wångstedt

Uppdrag för MP: ersättare i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och dess arbetsutskott.

Arbetar/yrke: Arkitekt, egen verksamhet.

Vad jag vill:  jag vill vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle som lever i harmoni med den jord vi har att tillsammans förvalta. Mina intresseområden är samhällsbyggnad i allmänhet och stadsbyggnad i synnerhet med kultur som "fritidsintresse".

Kontakta mig: per.wangstedt@sollentuna.se eller 0708-700 788

Peter Godlund

Uppdrag för MP: Gruppledare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Ledamot i natur- och tekniknämnden och andre vice ordförande i natur- och tekniknämndens arbetsutskott. Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetar/yrke: Grundskollärare i matematik och NO. Just nu politisk sekreterare för Miljöpartiet i Sollentuna.

Vad jag vill: Jag vill förändra platsen vi lever på till ett uthålligt samhälle där vi lever på ett sätt som gör att vi slipper låna resurser från kommande generationer. Frågor som intresserar mig främst inom politiken är energi, trafik och ekonomi, samt bostads-, skol- och skattepolitik.

Kontakta mig: peter.godlund@sollentuna.se eller 073-915 16 76Reza Etemad

Uppdrag för MP: Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och ersättare i dess arbetsutskott, ersättare i natur- och tekniknämnden och ersättare i dess arbetsutskott.

Arbetar/yrke:

Vad jag vill:

Kontakta mig: reza.etemad@sollentuna.se

Rosie Karlsson

Uppdrag för MP: ledamot i kommunfullmäktige

Arbetar/yrke: Projektledare

Vad jag vill:

Kontakta mig: rosie.karlsson@sollentuna.se

 

Nyheter på Förtroendevalda

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter