Hållbart byggande med bostäder för alla

Hållbart byggande med bostäder för alla

När kommunen byggs ut måste hänsyn tas till naturen. Byggnationen ska vara klimatsmart och bidra till bättre miljö. Vi värnar strandskyddet och värdefulla grönområden. För friluftslivets, växternas och djurens skull.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Hållbart byggande med bostäder för alla

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter