Interpellationer

Interpellationer

Här finns de interpellationer som ställts av Miljöpartiet i Sollentuna de senaste åren. Interpellationer är frågor som ställs till förtroendevalda eller andra ansvariga organ inom kommunen. Frågorna är ofta av lite mer omfattande karaktär än vanliga frågor. Även andra personer än de som frågan rikar sig till får delta i diskussionen på kommunfullmäktigemötet där interpellationen tas upp.

2018

Olovlig uthyrning av hyresrätt

Instegsjobb

2017

Frånvaro i skolan

Modulbostäder även för studenter?

2015

Långsiktig plan för bostäder till flyktingar 

Upphandlingspolicyn

2014

Sociala- och etiska krav i upphandlingspolicyn

2013

Väsjöutbyggnaden

Åtgärdsprogram för kvävedioxidutsläpp

Demokrati – fler mötesplatser

Utmanarrätten

Klimatstrategins åtgärdsplan

2011-2012

Avstyckningsplaner

Eurokommun

Strandskydd

Ribbingsbacke

Solceller

Malmvägens förnyelse

Fråga Sollentunahem

Enkel fråga – helenelundsdialogen

2008-2010

Arbetsförmedlingen

Bonusar

Hemlösa

Ordning i skola

2005-2007

Demokrati

Förbifart Sthlm

Klimatmålet

Malmvägen

PCB-sanering

Skolavslutning

Solceller

Nyheter på Interpellationer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter