Organisation

Organisation

Miljöpartiet Sollentuna har en ledningsgrupp som stödjer den lokala partiföreningen och hanterar det löpande administrativa arbetet. Ledningsgruppen består av följande personer:

  • Per Wångstedt (sammankallande, kontaktperson)
  • Agneta Garnström (kassör)
  • Thorwald Eriksson (ledamot)
  • Rosie Karlsson (ledamot)
  • Monika Wallström (ledamot)

Partiet har även en politisk sekreterare, Peter Godlund, som arbetar med att stödja de förtroendevalda i sitt politiska arbete.

Löpande under året organiseras olika typer av möten. De stående inslagen är medlemsmöten med olika teman och politikgruppmöten där politik diskuteras. Alla är öppna för medlemmar. En gång om året hålls ett årsmöte, vanligen i mars-april varje år.

Stadgar för föreningen

Nyheter på Organisation

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter