Skola och utbildning

Skola och utbildning

Miljöpartiet vill

Skolan måste arbeta för att skapa en trygg miljö för eleverna och motverka mobbning och socialt utanförskap. Först när eleverna trivs och mår bra blir inlärning effektiv. Mobbning och förnedring får aldrig ses som ett isolerat problem, utan måste ses i ett sammanhang. Skolan bör givetvis samarbeta med övriga delar av lokalsamhället.

Det är viktigt att elever kan påverka sin skolsituation. Eleverna måste få vara med och bestämma på sin egen arbetsplats. Elevrepresentanter ska aktivt finnas med när nya lärare ska anställas. Varje enskild elev ska vara medveten om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Tillvaron för unga är kanske psykiskt mer krävande nu än någonsin och det finns mycket att leva upp till. Könsroller fängslar liksom statusjakten. Skolan måste arbeta hårt med att öka medvetenheten om könsstrukturerna i samhället och hjälpa till att bryta dem.  Kommunen ska arbeta för att elever ska ha god tillgång till stödpersonal i skolan så som kurator, skolpsykolog och skolsköterska.

Miljöpartiet anser att det ska finnas möjlighet att utbilda sig genom hela livet. Därför är vi för generösa möjligheter till vuxenutbildning och att kunna byta yrkesbana. Det är inte bara viktigt för de enskilda personerna utan för samhället som får engagerad och kunnig arbetskraft.  

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter