Ungdomarnas situation

Ungdomarnas situation

Våra ungdomar ska ta över samhället i framtiden. För att de ska våga hoppas på en ljus framtid krävs ett samhälle som tilltalar dem.

Miljöpartiet vill

 

Det är angeläget att öka ungdomars möjlighet att påverka politiken och sina egna liv. Ungdomar måste tillåtas vara olika. De bör därför få stor frihet att välja sin egen väg i utbildning och livsval. Vi anser att samhällsplaneringen ska utgå från och prioritera barns och ungdomars behov och intressen så att deras möjlighet till inflytande stärks. Barnkonsekvensanalyser ska göras vid alla politiska beslut. De beslut som är bra för barn och ungdomar är bra för hela samhället.

Bostadssituationen i Stockholmsområdet är katastrofal för unga. Att tvingas bo hemma när man egentligen vill flytta är inte bra vare sig för ungdomarna eller för deras relationer med föräldrarna. Att inte kunna flytta hemifrån gör det svårare att utvecklas till en ansvarstagande individ. Därför arbetar Miljöpartiet för fler mindre lägenheter för unga och fler hyresrätter.

Många unga idag mår psykiskt dåligt. Detta måste tas på allvar. Vi kräver att utsatta barn, ungdomar och familjer i kris snabbt får stöd av samhället. Det krävs bättre samverkan mellan till exempel elev- och skolhälsovård, socialtjänst och familjerådgivning. En ungdomsmottagning med generösa öppettider behövs.

En förutsättning för välmående hos unga, precis som hos vuxna, är en betydelsefull fritid. Ungdomarnas egna föreningar ska stödjas och ges möjligheter att utveckla sin verksamhet. Det måste även finnas lokaler för ungdomar att träffas i, så som fritidsgårdar. Satelliten i Sollentuna är en sådan mötesplats. Men den fyller inte hela Sollentunas behov. Det måste finnas mer lokala mötesplatser också.

Kultur är viktigt för våra ungdomar. Stödet från kommunen till Sollentunas Kulturskola har länge varit undermåligt. Miljöpartiet anser att stödet för denna viktiga aktör behöver öka så att fler barn- och unga får tillgång till dess verksamhet.

Nyheter på Ungdomarnas situation

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter