Väsjöutbyggnaden

Väsjöutbyggnaden

Miljöpartiet är positivt till att något händer i Väsjöområdet. Det vore ohållbart att inte detaljplanelägga området. Vår linje är att i utbyggnadsprocessen arbeta hårt med att den sker på ett sätt som tar hänsyn till djur och natur och som resulterar i en bra miljö för de boende.
 

Det finns ingen anledning för kommunen att genomdriva saker som inte invånarna är med på. Därför är de synpunkter som de boende inkommer med mycket viktiga för våra ställningstaganden. Som politiskt parti väger vi även in argument som finns utanför de närboendes krets, och naturligtvis även till vår politiska ideologi.

Vi slår vakt om de grönområden som finns i kommunen, men accepterar ändå en utbyggnad som säkerställer tillgång till bostäder. För att klara bostäder till alla i den växande stockholmsregionen behöver kommunerna runt staden bygga fler bostäder. För Sollentunas del rör det sig om cirka 300 bostäder om året. 

Att vi accepterar utbyggnad i just Väsjöområdet handlar om flera saker. Områdets infrastruktur behöver upprustning. Påfrestningarna på grundvattnet är ett bevis för det. Osäkerhet har även rått hos de boende om hur framtiden i området ska se ut. Det har gjort att man dragit sig för att göra investeringar i sin fastighet.

Miljöpartiet har arbetat hårt med att så många som möjligt i kommunen ska ha nära till kollektivtrafik och att det ska gå att fjärrvärmeansluta så många fastigheter som möjligt. För att även Södersättra/Norrsättra ska komma till del av detta krävs en förtätning i området. Detsamma gäller för att en anslutning av vatten och avlopp ska komma till stånd. Gränsen till lägsta antal nya bostäder för ett genomförande av utbyggnaden i Väsjöområdet går där det inte längre är möjligt med en förbättrad kollektivtrafik till området och då det inte längre är lönsamt att dra dit fjärrvärmeledningar.

Nyheter på Väsjöutbyggnaden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter