Bättre villkor för äldre

Livskvalitén för äldre i Solna ska vara hög. De äldre som är i behov av omsorg ska känna sig trygga och ha tillgång till en kvalitativ och jämställd äldrevård.

Miljöpartiet vill

  • Bygga ett Aktivitetshus där alla möts, oavsett ålder.
  • Förbättra snöröjning och gatuunderhållet.
  • Bygga trygghetsboenden.
  • Servera god, näringsrik och ekologisk mat inom all omsorg.

Mötesplatser

Vi vill skapa fler mötesplatser för alla, oavsett ålder. Det bevarar hälsan och välbefinnande hos äldre, det ger barn och unga många vuxenkontakter. Miljöpartiet vill bygga ett Aktivitetshus där det finns plats för kultur, sport, föreningsliv och evenemang för alla åldrar. 

Staden

Stadsplaneringen ska utgå från människan, med fokus på barn och äldres behov. Gator och parker i Solna ska vara tillgängliga och man ska enkelt kunna ta sig fram i staden - till fots, på cykel eller med kollektivtrafik.

  • Gatorna ska städas och snöröjas med hänsyn till de som går och cyklar. Park och naturområden ska kunna nås av alla oavsett rörelseförmåga.
  • Det ska finnas trivsamma platser att vila på längs vägarna, så att även den som har svårt att gå ska kunna promenera längs vägarna i Solna.
  • Nya bostadsområden ska vara orienterbara.

Boende

När det gäller gruppen äldre/äldre när livet börja närma sig sitt slut inträder behov av stöd och hjälp. Vi vill att den som är gammal och sjuk i Solna ska få välja om de vill bo hemma eller på ett äldreboende. Därför behövs trygghetsboende. Det bör också finnas fler alternativa boendemöjligheter tex. för dem med svenska som andraspråk, parboende och tillgång till djur.

Omsorg

Den omsorg som erbjuds i Solna stad ska vara jämlik och jämställd. Anhörigvården behöver utvecklas med stöd för de närmaste.

Det ska serveras god, näringsrik och ekologisk mat inom alla omsorgsboenden i Solna. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: