Arbetsmarknad

Alla Solnabor ska ges bästa förutsättningar för egen försörjning. Miljöpartiet vill att staden ska fortsätta verka för många arbetstillfällen och för att inspirera människor att starta egna företag i Solna.

I ett grönt Solna har alla en väg in på arbetsmarknaden. Staden ska skapa förutsättningar för individen att hamna i rätt jobb. På en grön arbetsmarknad finns det möjlighet att tänka nytt – samtidigt som individens och miljöns hållbarhet alltid är en ledstjärna. Fler arbetstillfällen skapas till exempel genom satsningar på miljö- och energiteknik.

Solna har goda förutsättningar för hög sysselsättning i och med att vi ingår i Stockholmsregionens stora arbetsmarknad. Genom att skapa ett gott småföretagar- och innovationsklimat underlättar vi även för de Solnabor som vill starta eget.

Läs även Sommarjobb och Småföretagande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: