Bergshamra

Satsa på Bergshamra.

Miljöpartiet vill se ett Bergshamra med ett levande torg och ett aktivt föreningsliv. Vi vill att de gröna ytorna i Bergshamra ska bevaras och skötas om av Solnas stadsträdgårdsmästare. De ytor som är skräpiga och övervuxna ska tas om hand.

Vi vill förbättra kollektivtrafiken till och från Bergshamra. Eftersom Bergshamra har många studenter vill vi att det anläggs spårburen kollektivtrafik mellan Bergshamra och Östra station via Karolinska institutet och Universitetet.

Genom att lägga delar av E18 i tunnel tror vi att vi kan göra Bergshamra mer trivsamt och sammanhållet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: