Bostäder

Miljöpartiet vill skapa trivsamma bostadsområden genom en levande och grön stadsplanering.

Miljöpartiet vill

  • planera för levande stadsdelar och blandade boendeformer
  • skapa en grönare stad med hjälp av befintlig natur, plantering och odling
  • bygga billiga bostäder för unga
  • bygga fler LSS-bostäder

Solnas bostadsområden ska kännetecknas av blandade upplåtelseformer. I varje område ska det finnas både bostadsrätter, hyresrätter, stora lägenheter, små lägenheter liksom studentlägenheter och lägenheter som socialförvaltningen disponerar.

Miljöpartiet satsar också på en funktionsblandad bebyggelse för att uppnå både ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. I varje område ska det finnas såväl bostäder som skolor, arbetsplatser, fritidslokaler och lokaler för kaféer och affärer.

Det finns även andra åtgärder som vi vill ska användas för att skapa en grönare stad. Ett enkelt sätt att bidra till bevarad grönska är att anlägga gröna tak, så kallade sedumtak, på fler byggnader. Dessa bidrar till att dagvatten renas och tas om hand. Trädalléer och klängväxter är andra enkla metoder som bör användas mer. Ett annat sätt är att bevara och utvidga stadsodling.

Ungdomsbostäder

Många unga vuxna tvingas idag till en osäker andrahandsmarknad på grund av den omfattande bristen på hyresrätter och billiga bostäder.

Några orsaker till svårigheterna att hitta billiga bostäder är de höga hyrorna och den höga parkeringsnormen, som ökar priset för produktion av små lägenheter samt att det byggs för få hyresrätter.

Miljöpartiet anser att det är hög tid att Solna initierar byggprojekt som syftar till byggandet av billiga bostäder för unga vuxna. I Stockholms stad pågår ett projekt för billiga bostäder för unga i samarbete mellan Stockholmshem och intresseorganisationen jagvillhabostad.nu. Genom god planering för unga tillsammans med unga har de hittat smarta lösningar och lyckas producera billiga hyreslägenheter som attraherar unga vuxna, utan att tumma på Boverkets byggregler.

LSS-boenden

Det är också viktigt att staden vid nybyggen planerar för LSS-boenden och att några lägenheter per år kontinuerligt ska tillfalla socialförvaltningen.

Läs även Trafik

Här visar vi lokal politik från Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen Bostäder

Bostadsbristen är en av vår regions största utmaningar. Det är samtidigt ett unikt tillfälle att bygga både mycket och hållbart. Vi tänker ta det tillfället

Läs mer

Bostadsbristen är en av vår regions största utmaningar. Det är samtidigt ett unikt tillfälle att bygga både mycket och hållbart. Vi tänker ta det tillfället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: