Buller

Buller är ett av Solnas absolut största miljö- och hälsoproblem. Miljöpartiet vill att Solna prioriterar bullerdämpande åtgärder och jobbar för att sänka bullernivåerna.

Genom att minska biltrafiken genom Solna kan bullret minskas. En metod är att genomföra någon form av trängselavgifter, en annan är att sänka hastigheten på vägarna. Det är också viktigt att göra det enklare att cykla och att åka kollektivt.

För att minska bullret vill vi även reducera hastigheten i bostadsområden. Det kan genomföras genom hastighetsbegränsningar eller genom minskad bredd på bilvägar. Vi vill också upprätta bullerskydd längs delar av E4:an och vid Solna station.

Miljöpartiet förespråkar användandet av tyst asfalt. Tyst asfalt minskar mängden skadliga partiklar i luften från avgaser samt sänker bullernivåerna.

Läs även Cykling och Trafik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: