Cykelstaden Solna

Det behövs en rejäl satsning på cykeltrafiken i Solna. Cykeln ska bli ett självklart transportmedel för oss som bor och jobbar i Solna.

Vägarna i Solna är överbelastade av biltrafik. Det innebär evighetslånga bilköer, dålig framkomlighet och skador på vår hälsa, vår miljö och vårt klimat.

Vi måste ersätta biltrafik med gång, cykel och kollektivtrafik. Cykeln är en del av lösningen för en hållbar stad. Många resor som görs i Solna och i Stockholmsregionen är korta och lämpar sig väl för cykel. Dessutom väljer allt fler att cykelpendla längre sträckor. Forskning visar att bra och säkra cykelbanor med bra cykelparkeringar gör att fler väljer att cykla.

Här är fem rubriker som omvandlar Solna från en biltrafikskadad stad till en cykelstad:

1. Bygg ut cykelbanorna

Cykelbanorna i Solna ska bli effektiva, trygga och barnvänliga

 • Omvandla regionala cykelstråk till snabbcykelvägar. 
 • Minska utrymmet för biltrafiken till förmån för cykeltrafiken.
 • Bind ihop Solnas stadsdelar med ett sammanhängande nät av lokala cykelbanor. Förbättra och förstärk det befintliga nätet.
 • Led cykelbanor till skolor och förskolor och inför säkra och gröna skolvägar.
 • Led cykelbanor till parker och rekreationsområden.

2. Mångdubbla antalet cykelparkeringsplatser

Cykelparkering ska prioriteras före bilparkering.

 • Vi vill ha en parkeringsnorm för cyklar vid bostäder, som är minst 2,5 cyklar under tak per bostad.
 • Vid kollektivtrafik ska det finnas ett stort antal cykelparkeringar med olika skydd och säkerhetsgrad, allt ifrån cykelställ, cykeltak och cykelskjul.  

3. Bekväma och välskötta cykelbanor

Cykelbanorna ska vara välfungerande året runt.

 • Cykelbanor ska snöröjas före bilvägar och sopas redan vid några få centimeters snö.
 • Separera cykelbanor för att särskilja cykelbanor från gångvägar och bilvägar. Det ger en ökad säkerhet.
 • Vid byggarbetsplatser och vägunderhåll som kräver utrymme i vägen ska god omledning av cykelbanor krävas.
 • Sätt upp fotstöd och armstöd vid korsningar och stoppljus. Det är bekvämt för cyklisten och gör det lättare och snabbare att komma iväg.
 • Cyklisterna ska själva kunna rapportera in brister i underhåll och hinder i cykelbanorna genom en hemsida och en mobilapp.           

4. Gynna cyklister

Det ska kännas enkelt att cykla

 • Solna stad ska samverka med företag i staden genom Eco Team. Genom teamarbete kan företag uppmuntras att öka antalet anställda som cyklar.
 • Sätt upp fler cykelpumpar och servicestationer över hela Solna.
 • Alla behöver inte äga sin egen cykel. Det är mer effektivt att dela cykel. Det skapar också möjlighet att få tillgång till olika typer av cyklar med olika ändamål. Hyrcykelsystem är ett exempel. Kollektivt ägande av lådcyklar är ett annat.

5. Hitta lätt och rätt

Cykelstaden Solna ska finnas på internet

 • För att underlätta för cyklisterna bör Solnas cykelkarta och den internetbaserade cykelplaneraren utvecklas, uppdateras och samköras med regionens tillgängliga cykelförbindelser. Cykelkartorna ska finnas som nedladdningsbara cykelkarts-appar.
 • Det ska finnas cykelkartor och bra cykelskyltning längs cykelbanor.

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: