Öppenhet och demokrati

Miljöpartiet vill säkra stadens demokratiarbete, ge Solnaborna goda möjligheter att delta i stadens beslutsprocesser och aktivt verka mot mutor och korruption. Miljöpartiet vill ge alla i Solna möjlighet att påverka nutidens och framtidens Solna.

Miljöpartiets program för öppenhet och demokrati ger alla i Solna möjlighet att bättre kunna påverka stadens beslut.

En god lokaldemokrati i Solna

1) Säkerställ demokratin 
- Inrätta en demokratikommitté under kommunstyrelsen
- Fortbilda politiker och tjänstemän om demokrati
- Genomför en demokratibarometer
- Styr och kontrollera kommunal verksamhet i privat regi
- Stärk civilsamhället

2) Förbättra beslutsprocesserna
- Bjud in medborgarna att påverka förslag i god tid före beslut
- Börja arbeta med medborgardialog
- Ge alla medborgare förslagsrätt till fullmäktige
- Underlätta för folkinitiativ
- Förbättra ungas inflytande

3) Öka öppenheten
- Prova nya vägar att nå ut med information
- Förbättra medborgarnas möjlighet att följa ärenden
- Inrätta ett medborgarkontor i Solna stadshus

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: