Energieffektivisering

Klimatfrågan kommer för lång tid att vara en ödesfråga för världen. Förändrad energianvändning och utfasning av fossila bränslen är nödvändigt om vi i Solna ska minska vår påverkan på klimatet.

Elanvändningen måste minska och el som staden köper in ska vara förnybar. Solna har även goda förutsättningar, genom sin täta bebyggelse, att visa vägen mot en långsiktigt hållbar och mer självförsörjande energiproduktion.

Som en modern storstad anser vi att Solna kan visa vägen genom att utnyttja tak för placering av solceller eller solfångare. För oss är det självklart att Solna Stadshus borde ha solceller som ett sätt att visa upp modern, framtida teknik. Liknande initiativ för lokal hållbar energiproduktion bör uppmuntras.

Byggföretagens miljöhänsyn måste vid upphandlingar av nybyggnation, reparation och underhåll väga tyngre än det gör idag.

Läs även Klimat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: