Förskola

Miljöpartiet vill att barnomsorgen ska ge unga möjligheter att växa och utvecklas på egna villkor. Det ska vara en plats för nyfikenhet och lek där alla barn kan känna sig trygga.

Miljöpartiet vill

  • Att det ska finnas minst 3 heltidstjänster per 15 barn
  • Att antalet pedagoger ska öka
  • Att Solnas förskolor giftsaneras
  • Att gårdarna ska vara gröna och inspirera till utforskande lek

Miljöpartiet värnar valfrihet och är positiva till olika former av omsorg med olika pedagogiska inriktningar. Tyvärr ser vi att utvecklingen i Solna med många privata aktörer inte nödvändigtvis ger den bredd av pedagogik och verksamheter som vi vill ha. Vi vill satsa på kommunala och privata förskolor med olika pedagogik och inriktningar, där reell valfrihet betyder flera olika slags förskolor i närområdet.

Under flera år har stadens uppskattade och viktiga erbjudande att ge 30 timmars förskola för barn till föräldralediga hotats. Miljöpartiet vill att barnen i Solna även fortsättningsvis ska ges denna möjlighet. Vi vill också garantera att staden inte ökar storleken på barngrupperna.

Rörelse och utevistelse

Rörelse och utevistelse främjar både hälsan och inlärningsförmågan. Det är viktigt att förskolegårdarna utformas på ett sätt som uppmuntrar till lek och spring. Och då inte enbart genom grus och asfalt för bollsporter utan också för sådant som bidrar till en grön och trivsam förskolegård. Naturen är också det perfekta klassrummet för barn att få miljö- och naturupplevelser.

En giftfri vardag

Miljöpartiet verkar för att få bort gifter ur barns vardag genom ett strategiskt arbete som giftsanerar stadens förskolor. Barn exponeras idag för hölsofarliga gifter som långsamt släpps ut ur leksaker, textilier och möbler. Det kan till exempel handla om lösningsmedel i tuschpennor eller mjukgörare i plastleksaker som barn suger på. Det kan också handla om cancerframkallande flamskyddsmedel som långsamt släpps från sofftextilier eller bildskärmar.

Könsroller

Om barn ska kunna utvecklas utan stereotypa mallar för hur en man eller kvinna ska vara måste jämställdhetsarbetet börja redan i förskolan. Vi tycker att de genuspedagoger som finns i kommunen är ett steg i rätt riktning. Vår strävan är att personalen måste uppmärksammas på hur de behandlar pojkar och flickor olika och att de ska få kontinuerlig utbildning för att lära sig hur de undviker detta.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: