Fritidshem

En god fritidsverksamhet är viktig för barns sociala utveckling och för helhetsupplevelsen av skolgången. Solna måste börja satsa på fritidshemmen.

Fritidshemmen i Solna har drabbats av många besparingar trots deras viktiga uppgift att följa barnens sociala utveckling.

Miljöpartiet vill uppgradera fritidsverksamhetens status. Det är viktigt att fritidshemmens verksamhet leds av pedagogiskt utbildad personal i ändamålsenliga lokaler. Vi vill att denna verksamhet ska ha liknande möjligheter och skyldigheter som all förskole- och skolverksamhet.

Miljöpartiet vill att det ska finnas kontroller som garanterar kvalitén på Solnas fritidshem. Det ska finnas en verksamhetsansvarig centralt som värnar fritidspedagogernas situation och fritidshemmens verksamhet.

Läs även Barn och Unga

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: