Huvudsta

Huvudsta är både en av Solnas vackraste och mest trafikstörda stadsdelar. Miljöpartiet vill bevara den uppskattade strandpromenaden och verka för krafttag mot den störande trafiken.

Stoppa trafikkaoset

Huvudsta är en av de värst drabbade delarna av Solnas katastrofala trafikpolitik. För att minska mängden bilar som dagligen genererar buller och utsläpp i bostadsområdena behövs trängselavgifter och bättre kollektivtrafik.

En strand för alla

Miljöpartiet kämpar aktivt mot ytterligare exploatering av Huvudstas strand. Vi vill ha en strand för alla, med rent vatten att bada i och en rik biologisk mångfald. Vi vill att staden, tillsammans med de boende i området, tar fram ett program för stranden där man ser över möjligheterna att skapa badplatser samt åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden och viktiga rekreationsvärden.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: