Idrott

Idrott ska erbjudas alla. Miljöpartiet satsar på att renovera Solnas befintliga idrottsanläggningar och på att renovera och bygga fler spontanidrottsplatser. Miljöpartiet ställer också krav på att alla föreningar ska motverka diskriminering och verka för jämställdhet.

Idrottsplatser

Befolkningen i Solna ökar och i takt med detta ökar också slitaget på våra idrottsanläggningar vilket skapar behov av ökad service. Det är viktigt att staden satsar pengar på anläggningarna.

Vi vill att Solna i sin planering av nya bostadskvarter ska tillgodose områdena med platser för spontanidrott, i form av till exempel fotbollsplaner, basketplaner, isar, skateboardparker, löpspår, utomhusgym och cykelbanor. Även befintliga spontanidrottsanläggningar behöver ses över.

Vi ser stora fördelar med idrottsplatser som leder till lek, är fria från bokade tider, oberoende av klubbar och skapar aktivitet i våra bostadsområden. På samma vis är det viktigt med upprustade och inspirerande lekplatser. Vi vill att skolgårdarna och dess idrottsplatser ska var öppna för allmänheten under kvällar och helger. Genom att samutnyttja lokaler och ytor ökar vi utbudet av idrottsytor. 

Allaktivitetshus 

Vi vill bygga ett aktivitetshus i Solna där idrott, kultur och föreningsliv inryms under samma tak. Här ska Solnabor med olika intressen och i olika åldrar mötas. Läs mer här.

Föreningsbidrag    

För att få bidrag anser Miljöpartiet att idrottsföreningar måste bedriva ett aktivt arbete för att motverka könsroller och fördomar om personer med annan etnisk bakgrund, annan sexuell läggning eller personer med könsöverskridande uttryck och identitet. De ekonomiska resurserna måste självfallet fördelas jämställt och jämlikt. Samma sak gäller även andra resurser som halltider.

Klimatsmart evenemangsbiljett

Vid större idrottsevenemang föreslår Miljöpartiet att Solna verkar för en så kallad klimatsmart evenemangsbiljett där en resa med SL till och från evenemanget ingår. Samma koncept kan användas vid mindre evenemang som ett sätt att locka människor att ta del av Solnas rika kultur- och idrottsliv utan att de ska behöva påverka klimatet och luften i Solna genom bilåkande. 

Läs även Barn och unga

Läs även Tobias Östbergs bloggtext om "De små ögonblickens arenor".

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: